Nhẫn Càn Long Bạch Ngọc 4 viền vàng Hoa Văn Nổi – Bảng 20li

Liên hệ

nhẫn bạch ngọc kết hợp giữa 4 viền Hoa Văn nổi phù hợp với nam mệnh KIM- THỦY.

Vàng 18K610: 1,8 chỉ.

Nhẫn Bạch Ngọc: 20li