Nhẫn bát nhã tâm kinh nam nữ vàng phong thủy RIOGEMs

- Vàng trắng 14K 58,5%: nam/nữ tầm 4 chỉ (xoay được)

- Thợ gia công tại Buôn Mê và Sài Gòn

- - Hợp người làm ăn kinh doanh lớn/nhỏ, nhà đất, bất động sản, ca sỹ, cho vay, ..Nhẫn bát nhã vàng trắng 14k phong thủy RIOGEMs có thể xoay được, vàng trắng 14K 58.5% giấy tờ phổ tuổi vàng nghiêm chỉnh, bảo hành TRỌN ĐỜI duy nhất tại Sài Gòn.

Nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh Tây Tạng;
Nhẫn Bát nhã Tâm Kinh vàng tay;
Nhẫn vàng khắc kinh Phật;
Nhẫn Bát Nhã TP HCM;
Ý nghĩa vọng Bát Nhã Tâm Kinh;
Bát bảo Tâm Kinh;