Nhẫn Bạch Ngọc 6 ĐỒNG TIỀN vàng (có giác vàng lòng nhẫn)

Liên hệ

  • Vàng 18K610 ~ 6-8 phân
  • Đá Bạch Ngọc tự nhiên
  • Nhẫn Bạch Ngọc 6 đồng tiền, nhẫn Đồng Tiền Vàng 18K, nhẫn lông voi đồng tiền