Nhẫn bạc 2 lông voi làm tay

Liên hệ

  • Nhẫn bạc lông voi đôi, nhẫn 2 lông voi Bạc ta
  • Bạc ta (>96%): 2 chỉ