Nhẫn 6 lông voi bó bọc vàng

Liên hệ

  • Mẫu nhẫn lông voi đẹp bọc vàng, nhẫn lông voi 6 lông bó vàng 18K đẹp
  • Vàng 18K610 ~ 3 phân
  • Lông voi Bôn Đôn