Nhẫn 5 đồng tiền 3 lông voi đen trắng Thái Lan – GIÁC LÒNG NHẪN – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn 5 đồng tiền 3 lông voi đen trắng Thái Lan – GIÁC LÒNG NHẪN bao gồm 1 sợi lông voi trắng Thái Lan và 2 lông voi đen Bôn Đôn (hàng khách đưa gia công) xen kẽ.
  • Vàng 18K610: 1,8 chỉ