Nhẫn nam vàng Hông 3 lông voi trắng Thái Lan chạy 2 viền đá tấm – HÀNG FAKE

Liên hệ

– Vàng hồng 18K610: 1,1 – 1,5 chỉ (làm mỏng vàng)

– 2 sợi lông đuôi voi 100% Bôn Đôn;1 sợi lông đuôi voi trắng (lông bạc, lông voi già) Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công;

– Đá tấm 1li hàng nhân tạo;