Nhẫn 3 lông voi nam 5 đồng tiền (giác lòng)

4.766.8905.125.688

– Vàng 18K610: 1.1-1.3 chỉ