Nhẫn 2 Rồng vàng Cz trắng phong thủy mệnh Kim Thủy RIOGEMs

Liên hệ

– Vàng 18K75%: 2,6 chỉ;

– Viên Cz trắng 8li tròn: 3,86ct

– Lông đuôi voi 100% Bôn Đôn;