Nhẫn 2 Rồng vàng Cz trắng phong thủy mệnh Kim Thủy

Liên hệ

– Vàng 18K75%: 2,6 chỉ;

– Viên Cz trắng 8li tròn: 3,86ct

– Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công;