Nhẫn 2 Rồng vàng chầu ngọc Cz đỏ phong thủy mệnh Hỏa, Thổ

Liên hệ

– Vàng 18K610: 2.6 chỉ;

– Đá quý Cz 6li tròn đỏ;

– Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.