Nhẫn 2 rắn VÀNG 18K chầu ngọc Ruby Yên Bái

Liên hệ

  • Nhẫn hình 2 con Rắn vàng mặt nhẫn đính chầu ngọc Ruby Yên bái nét riêng của Riogems, phù hợp nam nam mệnh Thổ – Hỏa
  • Vàng 18K610: 2,4 chỉ
  • Ruby Yên Bái 9×14