Nhẫn 2 hàng chữ Vạn – Bảng 12li

Liên hệ

  • Nhẫn chữ VẠN bảng 12li chạy 2 hàng chữ Vạn 1 hàng lông voi gia công tại RioGems, chữ Vạn mang ý nghĩa vẹn toàn, thanh tịnh và sự tốt lành
  • Vàng 18K610: ~1,7 chỉ;