Nhẫn 2 gà vàng chầu ngọc trắng phong thủy mệnh Kim

Liên hệ

Nhẫn 2 gà vàng chầu ngọc trắng phong thủy mệnh Kim 

– Vàng 18K610: 1,4 chỉ

– Lông đuôi voi Bôn Đôn 100% + nhẫn phong thủy bạch ngọc: 8li