Mẫu nhẫn lông voi nữ xoay – HÀNG FAKE

2.956.6793.179.225

  • Vàng 18K610: 9 phân – 1,2 chỉ