Mẫu nhẫn lông voi nữ 2 Cóc ngậm ngọc Ruby – HÀNG FAKE

7.844.2498.434.676

– Vàng 18K610: 1,8 – 2,5 chỉ;

– Mặt nhẫn đá Ruby sao bắn Thái Lan: 7×11