Kiểu nhẫn lông voi đẹp 1 hàng đá 2 hàng lông voi – Bảng 6 li- HÀNG FAKE

4.163.4864.476.867

Nhẫn lông voi (hàng khách đưa gia công) nam nữ 1 hàng đá 2 hàng lông hợp phong thủy Riogems, đá Cz trắng

– Vàng 18K610: 1,15 chỉ, bảng 6 li

-Đá Cz tròn 9 viên màu trắng