Dây chuyền vàng khúc mắt xích 9 khúc trạm rồng vàng 18K phong thủy (khúc FAKE)

Liên hệ

dây chuyền khúc vàng khúc trắng, gồm 9 khúc bạch ngọc tự nhiên 100%, hàng khách đưa gia công 8li, kết hợp mắc xích vàng 18K610 làm thành sợi dây chuyền cho nam ĐỘC, chắc chắn;

– Vàng 18K610: 6 chỉ;

– Khúc trúc bằng bạch ngọc tự nhiên.