Dây chuyền 18 sợi lông bọc vàng (lông FAKE)

Liên hệ

  • giá dây chuyền lông voi, gồm 18 sợi lông voi được chọn lọc kỹ và 2 rồng vàng cuộn 5 đốt rồng phong thủy được xem là hàng khủng, với tính phong thủy cực CAO. 
  • Vàng 18K610: 7- 8 chỉ
  • Lông voi thật: hàng khách đưa gia công.