Dây chuyền lông bọc 2 con hổ vàng nguyên khối (Lông FAKE)

Liên hệ

Dây chuyền lông bọc 2 con hổ vàng nguyên khối (Lông FAKE) là biểu tượng của sự bảo vệ, mạnh mẽ, may mắn. Thêm chi tiết kết hợp 7 đốt rồng hoàn hảo, tạo phong thủy cực cao

– Chất liệu: Vàng 18K610 

Dây chuyền hổ vàng hợp với người làm ăn, kinh doanh lớn nhỏ  

– Lông Voi Bôn Đôn (P/S: Lông khách mang đến, RIOGEMs chỉ gia công)