Cặp nhẫn lông voi ngoài 1 sợi làm tay vàng 18K

Liên hệ

  • nhẫn lông voi đôi vàng 18K tại RIOGEMs chuẩn lông voi thật + vàng thật đúng tuổi
  • Vàng 18K610: 5-6 phân/chiếc bảng 4li