Cặp nhẫn lông voi làm tay khắc 2 khía vàng TA phong thủy – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn cặp lông voi vàng, nhẫn cưới lông voi 1 sợi
  • Vàng 18K610: 1,2- 1,5 chỉ