Cặp nhẫn lông voi làm tay 1 sợi NGOÀI vàng 18K – bảng 5 li – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn Cặp luồng 1 sợi lông voi, nhẫn lông voi bảng mỏng
  • Vàng 18K610: 6 phân(bảng 5li)