Nhẫn lông voi dích dắc chạy vàng đan chéo phong thủy- HÀNG FAKE

6.527.7317.019.066

– Vàng 18K610: Tầm 1,5 chỉ/chiếc

– Lông voi khách đưa gia công.

– Công thợ Sài Gòn và Buôn Mê Thuột