Cặp nhẫn lông voi 1 sợi ống vàng 2li – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn cặp ống vàng lớn luồng 1 sợi lông voi, Nhẫn cặp vàng lông voi
  • Vàng 18K610: 3 phân/chiếc