Cặp nhẫn lông voi 1 sợi làm tay bảng 5-6li

Liên hệ

  • Cặp nhẫn lông voi đẹp vàng 18K, nhẫn cưới lông voi đơn
  • Vàng 18K610: 1,1- 1,2 chỉ