Cặp nhẫn lông voi 1 sợi khắc Rồng Ngựa vàng 18K – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn lông voi theo tuổi, Nhẫn cặp lông voi cho tuổi Ngọ, nhẫn cặp lông voi tuổi Thìn.
  • Vàng 18K610: 9 phân- 1,2 chỉ