Cặp nhẫn bản vuông 4mm vàng 18K luồng 1 lông FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn cặp 1 sợ lông voi bảng vuông, nhẫn cưới lông đuôi voi đẹp
  • Vàng 18K610 ~ 6 – 8 phân/ chiếc