Cặp nhẫn Kim Tiền nam nẹp lông voi phong thủy vàng – Bảng 8li (Không múc) – HÀNG FAKE

Liên hệ

Nhẫn Kim Tiền Riogems, bảng 8li, phù hợp mệnh KIm – Mộc _Thủy – Hỏa – Thổ

  • Vàng 18K610: ~1,1 chỉ/chiếc
  • Lông đuôi voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công;
  • Thợ bọc vàng gia công tại Buôn Mê Thuột;