Cặp nhẫn bạc lông voi đính đá hợp mệnh Kim – Thủy – HÀNG FAKE

Liên hệ

  • Nhẫn bạc ta luồng lông voi (hàng khách đưa gia công) chạy đá, Nhẫn lông voi bạc chạy đá
  • Bạc ta trên 96%