Cặp nhẫn bạc lông voi đính đá hợp mệnh Kim – Thủy

Liên hệ

  • Nhẫn bạc ta luồng lông voi chạy đá, Nhẫn lông voi bạc chạy đá
  • Bạc ta trên 96%