Cặp nhẫn vàng 1 hàng Hoa Văn 2 lông FAKE – bảng 4mm

Liên hệ

  • Cặp nhẫn hoa văn đẹp 1 hàng Hoa Văn 2 lông voi – Bảng 4 li, được gia công bởi thợ chuyên nghiệp Riogems
  • Vàng 18K610 ~ 8 phân – 1 chỉ
  • Lông voi Bôn Đôn: hàng khách đưa gia công.